Aanbod

Supervisie Coaching Nijmegen ontwerpt scholings- en begeleidingsprogramma's in het kader van kwaliteitsbeleid. Naast individuele - of groepssupervisie, bied ik individuele - of teamcoaching. Het opzetten van intercollegiale consultatie en intervisie behoort ook tot het aanbod. Op maat opgezette trainingen, vanuit methodieken als Kort Oplossings gericht werken, video interactie begeleiding en competentiegericht werken in het kader van deskundigheidsbevordering.

Supervisie Coaching Nijmegen onderscheidt zich door een positieve insteek, vanuit rust en ruimte toewerken naar leerdoelen. Naast stilstaan bij de beleving resultaat gericht werken. Aansluiten bij de eigen ontwikkeling en leerpunten. De eigen leerweg volgen, vanuit een rustige en open basishouding. Ieders weg loopt anders. Door een positieve benadering en creatieve werkwijzen, een stukje meelopen en zelf richting laten bepalen. Het niet te zwaar maken en komen tot bewustwording door de ander in zijn waarden te laten en zijn krachten leren kennen.