Over Mariëtte

Drs. Mariëtte Pellegrom
LVSC Leersupervisor en Gezondheidszorgpsycholoog

Na mijn universitaire studie Orthopedagogiek heb ik als gedragswetenschapper ervaring opgedaan binnen de volgende sectoren,
· Geestelijke gezondheidszorg
· Jeugdzorg
· Welzijnswerk
· Justitie en Kinderbescherming
· Hoger beroeps- en universitair onderwijs
· Gemeentelijke overheid
· (Forensische) psychiatrie

Ik heb me verder geschoold als gezondheidszorgpsycholoog, supervisor en coach. Ik ben geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog volgens de wet BIG en bij de LVSC als leersupervisor, daarnaast gecertificeerd Video interactie begeleider.

In augustus 2010 heb ik mijn opleiding (en registratie tot) leersupervisor/sos supervisor afgerond.

Drs. Mariëtte Pellegrom
(Leer)supervisor LVSC reg.nr. S12071/LS 1258
GZ-psycholoog, reg.nr. 19052602025