Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering: scholing, training gericht op bijvoorbeeld
competentievergroting, sterkte zwakte analyse, oplossingsgericht
werken, time management of communicatie verbetering, jezelf presenteren
bij sollicitaties.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen
· verbeteren van communicatie
· verbeteren van persoonlijke effectiviteit
· in kaart brengen van (kern) kwaliteiten
· omgaan met valkuilen
· effectief leiding geven
· samenwerken in teams
· inzicht verkrijgen in rollen en teams
· oplossingsgericht werken
· competentie gericht werken
· opzetten van intervisie

Volg nu een van onderstaande trainingen:
· Coach jezelf!
Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen ? Wat zijn mijn persoonlijke drijfveren ?
Wat wil ik veranderen en hoe doe je dat ? Hoe kan ik mijn eigen coach zijn?
· Jezelf presenteren tijdens sollicitaties.
Hoe presenteer je jezelf in een sollicitatiebrief ? Hoe tijdens een gesprek?
Wat zijn je ‘unieke verkooppunten’?
· Opkomen voor jezelf!
Leren je mening te geven en nee zeggen.
· Nee is nee!
Helpende en niet helpende gedachten: het toepassen van de principes van de Rationele Emotieve Therapie.
· Komen tot een teamkompas.
Het vergroten van de samenwerking en verbeteren van de communicatie.
·Teamvitaliteit en teameffectiviteit
Hoe vitaal is je team ? Hoe werken we toe naar effectieve samenwerking?

·Conflicthantering in teams
Leren omgaan met conflicten in teams. Vergroten van de samenwerking.

Of vraag een offerte aan voor een begeleid intervisietraject van zes tot acht keer.
Voor data en informatie neem contact op voor een vrijblijvende en gratis intake.