Supervisie Coaching Nijmegen

Zoek je begeleiding in je zoektocht naar je kwaliteiten, motivatie, mogelijkheden en grenzen in je werk ?
Wil je meer uit je team halen ?
Wil je met je team een andere weg inslaan ?
Dan is Supervisie Coaching Nijmegen de aangewezen weg voor jou.
De organisatie en de eisen rond het werken veranderen. Ook als werknemer verander je door de jaren heen. Regelmatig dient de vraag zich aan hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je je daartoe kunt verhouden.

Voor mensen die in het kader van kwaliteitszorg hun eigen functioneren onder de loep willen nemen en waar mogelijk verbeteren, bestaat de mogelijkheid van supervisie, coaching of deskundigheidsbevordering. Hierbij bepaal jij als klant in het begin samen met je (leer)supervisor/coach je leerthema’s of de onderwerpen voor de scholing m.b.t. het uitvoeren van je functie.
Op een positieve wijze mensen begeleiden in het vinden van de juiste weg en verder helpen ontwikkelen is het kernbegrip bij Supervisie Coaching Nijmegen.


Het decembernummer 2008 van het Tijdschrift Supervisie en Coaching bevat het artikel: 'Competentie gerichte Supervisoren?'
De toegevoegde waarde van supervisie binnen het competentiegericht leren op een HBO-opleiding’
van Mariëtte Pellegrom

In het meinummer van 2010 van hetzelfde tijdschrift Supervisie en Coaching staat mijn artikel over Supervisie en andere begeleidingsvormen binnen de forensische psychiatrie.