Supervisie en Coaching

Supervisie Coaching Nijmegen, het vinden van de juiste weg om tot bloei te komen en de dialoog aan te gaan met jezelf.

Supervisie:individueel of in een groep reflecteren op je eigen werkervaringen,
met als doel het vergroten van de effectiviteit van je persoonlijk
functioneren in de werksituatie. Inzicht krijgen op je eigen handelen en
dit duurzaam verbeteren. Leren een koppeling te leggen tussen je handelen
en eigen persoonlijkheid om in nieuwe situaties een eigen weg te vinden.
Werkwijze:supervisant bepaal je zelf wat je in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Je schrijft steeds reflectie verslagen, die je voor elke bijeenkomst inlevert.
Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

Coaching:individuele trajecten of met een team het verbeteren van
prestaties in de uitvoering van je beroep of functie, om een beroepsmatig
doel te realiseren in werksituaties. Het evalueren en analyseren van je
werkervaringen. Bewustwording van factoren die je handelen sturen en
het oefenen van ander gedrag in nieuwe situaties dan wel teambuilding.
Werkwijze: de coach, opdrachtgever en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van jouw functioneren gewerkt zal worden. Er wordt een traject vastgesteld. Het effect van de bijeenkomsten worden geëvalueerd met jou als coachee en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.