Over Supervisie Coaching Nijmegen

Individuele supervisie:

Supervisie aan een verpleegkundige, ong. 51 jr, " De supervisie die ik van Mariëtte ontving heeft mij zeer geholpen. Door allereerst goed te luisteren naar mijn probleem voelde ik me gehoord. Daarna vond er een analyse plaats van het probleem en mijn hantering hiervan. De bijkomende gevoelens van ontevredenheid betreffende de organisatie werden in het geheel meegenomen. Er werd aandacht gegeven aan deze gevoelens zonder het daadwerkelijke probleem uit het oog te verliezen. Door stapsgewijs het probleem (problemen) aan te pakken in een aantal gesprekken, ook met behulp van voorwerpen zoals dierenfuguren en inzichtkaarten, werden mijn leerpunt en hoe dit te veranderen duidelijk. Dit alles gaf mij inzicht in enerzijds mijn emotionele invloed tijdens confrontatie en anderzijds mijn manier van probleemhantering.

Ik kan nu zonder al te veel stress de dialoog aangaan met mijn collega. Ik kom voor mezelf en mijn mening op. Ik durf te zeggen het er niet mee eens te zijn als ik dat biet ben. Ik heb de regie over mijn eigen handelen weer in handen. En vooral, ik blijf rustig en laat me niet meer ondersneeuwen."

Supervisie aan een dramatherapeute, ong 28 jr, " De supervisor straalde rust uit, zodat ik zelf de ruimte voelde om te ordenen wat er speelt. Meegenomen werd hoe thema's rond patiënten contacten in de thuissituatie speelde. Duidelijkheid rond wat ik kon onderzoeken werd geboden. Verschillende schema's en modellen werden er bij betrokken. De supervisie bij Mariëtte heb ik ervaren als een prettige manier om stil te staan bij wat lastig is in mijn werk en wat goed gaat."

Supervisie aan een verpleegkundige ong. 23 jr., “Ik ben tot bloei gekomen, door meer binnen te laten komen en grenzen aan te geven. Ik kan nu relativeren, heb geduld en zelfvertrouwen. Bewustwording door oefening. Zorgen voor mezelf. Spiegel voorhouden en helpen met zelfreflectie. Het positieve benadrukken”.

Een supervisie traject voor een HBOver, ong. 40 jr.“innerlijk gesprek bespreekbaar maken. Bewustwording, de keuze hebben, delen en het ‘niet weten’ mag er zijn. Prettig, voortvarend en doelmatig”.

Een drietal sociotherapeuten,van begin tot eind 20 jr oud, supervisie
De eerste:  “Het gaat om wat ik voel en denk, parallellen ontdekken en mijn gevoel meer uiten. Door een praktische insteek, komen tot bewustwording, door een onafhankelijke partij die meekijkt. Erbij stilstaan. Vanuit gevoel iets teruggeven. Leuke, afwisselende manier van bespreken. Bewustwording. Blijven delen en bespreken geleerd. Verhelderend. Alert op leerdoelen”.
De tweede: “Ik vond de supervisie erg leerzaam. Door reflecteren, terugkijken op je handelen ben ik me bewust geworden van mezelf. Open en genuanceerd kunnen praten. Van een andere kant zaken bekijken. Kijken naar je eigen aandeel in communicatie. Oefenen en bewust worden van allergieën en triggers. Nu makkelijker zelfreflectie. Meer bij mezelf blijven, bewuster kiezen om oude patronen te ‘parkeren’. Hoofd en gevoel iets dichter bij elkaar gebracht. Prikkelen, bewust maken en alert worden  “.
De derde: “Ik kan beter prioriteiten stellen en ben eerder tevreden met wat ik doe.  Ik ben veel opener en vrolijker geworden. Meer bewust van wat en wanneer ik ’t zorgen doe. Er is geen moeten meer. Ik kan meer op afstand kijken naar situaties en makkelijker nee-zeggen. Ik hoef niet alles te weten”.

Leersupervisietrajecten:

Een voorsupervisietraject van een maatschappelijk werkster, die nu de supervisor opleiding volgt, ong. 55 jr.” Op een creatieve wijze, heb ik inzicht gekregen en ben ik me van zaken bewust geworden. Me niet over-verantwoordelijk voelen en mezelf meer bevragen bijvoorbeeld. Rust bewaren en autonomie bevorderen. Een combinatie van praktijkervaringen uitvragen, koppelen aan theorie, uitnodigen tot persoonlijke reflectie op handelen, die ik ik als zeer leerzaam ervaren heb“.

Supervisor in opleiding, docent midden 40 jr, “ Ondersteunen bij je eigen weg gaan. Ik heb geleerd er meer  boven te hangen, beter te begrenzen. Ik heb basisvertrouwen ontwikkeld als supervisor. Ik word niet meer snel van mijn stuk gebracht en heb meer vertouwen in mijn eigen kunnen (ook als docent). In een veilige sfeer werken, door acceptatie, serieus nemen, aansluiten en waarderen wat je doet. Je mag er zijn zoals je bent. Naast veiligheid en warmte ook afstand nemen”.

Management development trajecten:

Manager ong. 60 jaar, “Ik ben milder geworden. Het meedenken en bevragen hielp mij om zelf tot andere zienswijzen te komen. Ik zie je als een soort ‘advocaat’ die zonder emotionele betrokkenheid kijkt naar de zaak”.

Een andere manager, ong. 45 jaar, “Ik heb meer plezier in mijn werk om te doen wat ik moet doen. Ik laat me niet gek maken en sta beter in mezelf. Het heeft me aan het denken gezet. Je bent helder in je begeleiding. Ik doe nu meer samen en laat me meer voeden. Ik heb geleerd naar mezelf te kijken en de richting te bepalen die ik zelf wil. Soms was een opmerking al genoeg”.

Een collega manager, midden 40 jaar, “De reflectie, die steeds terugkwam maakte dat ik mezelf kwetsbaar kon opstellen, zonder waardeoordeel en uitgaan van mijn eigen capaciteiten. Het gaf me richting, maar ik kon het zelf vormgeven. Je bent een bewaker van het proces. Het proces is in gang gezet. Ik heb geleerd van bovenaf naar mezelf te kijken. Het lukt beter grenzen te stellen. Ik stem meer af met mijn medewerkers, geef andere complimenten en informeer op tijd om draagvlak te creëren “.

Individuele coaching:

Secretaresse ong. 50 jaar,“Ik heb geleerd mezelf te zijn en hoe dat is om te zijn. De knop kunnen omzetten en uitgaan van wat ik wil. Ik voel me beter en spreek me meer uit over wat me dwars zit. Ik heb recht op ‘ruimte’ en dat geeft lucht”.

Sociaal Pedagogisch hulpverlener, midden 20: “ Praktische methodieken; Positieve insteek, luchtige manier met verschillende werkvormen. Positiever kijken naar mogelijkheden. Persoonlijke aandacht en verdieping. Genoeg stof tot nadenken. Ik heb geleerd minder hard te lopen. Met opgeheven hoofd dingen aangaan. Mijn mond meer open doen en een rugzakje meegekregen”.

Training:

Training omgaan met verbale agressie voor werkmeesters: “Vanuit rust aansluiten, mensen uitnodigen om hun ervaring uit te spelen. Expliciet laten benoemen waar het voor diegene om gaat. Afstand en nabijheid als thema exploreren. Een positieve insteek nemen bij het leren”.